φαύλος κύκλος

Μεταφράσεις

φαύλος κύκλος

Teufelskreis

φαύλος κύκλος

vicious circle

φαύλος κύκλος

cercle vicieux
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close