φείδωμαι

Μεταφράσεις

φείδωμαι

spare
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close