φεγγίζω

Μεταφράσεις

φεγγίζω

gleam (fe'ŋɟizo)
ρήμα αμετάβατο (ρήμα)
φέγγω
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close