φενακίζω

Μεταφράσεις

φενακίζω

cheat, defraud
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close