φεουδαρχικός

Μεταφράσεις

φεουδαρχικός

feudal
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close