φερέγγυος

Μεταφράσεις

φερέγγυος

reliable, solvent
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close