φθινοπωρινός

(προωθήθηκε από φθινοπωρινό)
Μεταφράσεις

φθινοπωρινός

(fθinopori'nos) αρσενικό

φθινοπωρινή

(fθinopori'ni) θηλυκό

φθινοπωρινό

осенний (fθinopori'no) ουδέτερο
επίθετο
σχετικός με το φθινόπωρο φθινοπωρινός καιρός φθινοπωρινή βόλτα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close