φθόριο

Μεταφράσεις

φθόριο

fluorine, fluoridefluorfluoruroFluoridfluoruroФторид, фторfluoridefluoretoFluorekфлуорид氟化物氟化物פלואורידフッ化物불소fluor ('fθorio)
ουσιαστικό ουδέτερο
χημικό στοιχείο
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close