φιάσκο

Μεταφράσεις

φιάσκο

fiasco, debacle, flop

φιάσκο

fiasko

φιάσκο

fiasko, epäonnistuminen

φιάσκο

fiasco

φιάσκο

fiasco

φιάσκο

فَشَل

φιάσκο

propadák

φιάσκο

flop

φιάσκο

Reinfall

φιάσκο

fracaso

φιάσκο

fijasko

φιάσκο

失敗

φιάσκο

완전 실패

φιάσκο

flop

φιάσκο

fiasko

φιάσκο

klapa

φιάσκο

fracasso

φιάσκο

провал

φιάσκο

misslyckande

φιάσκο

ความล้มเหลว

φιάσκο

fiyasko

φιάσκο

hỏng bét

φιάσκο

失败
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close