φιγουρατζής

Μεταφράσεις

φιγουρατζής

ostentatious, poseur
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close