φιλάρεσκος

(προωθήθηκε από φιλάρεσκη)
Μεταφράσεις

φιλάρεσκος

(fi'lareskos) αρσενικό

φιλάρεσκη

(fi'larsci) θηλυκό

φιλάρεσκο

dapper, flirtatious, spruce (fi'laresko) ουδέτερο
επίθετο
που ασχολείται με το να αρέσει φιλάρεσκη γυναίκα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close