φιλάω

Μεταφράσεις

φιλάω

(fi'lao)

φιλώ

(fi'lo)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
δίνω ένα φιλί
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close