φιλανθρωπία

Μεταφράσεις

φιλανθρωπία

charity, philanthropy, benevolence

φιλανθρωπία

charité, philanthropie

φιλανθρωπία

charita

φιλανθρωπία

velgørenhed

φιλανθρωπία

Wohltätigkeitsorganisation

φιλανθρωπία

institución benéfica

φιλανθρωπία

hyväntekeväisyys

φιλανθρωπία

dobrotvorna organizacija

φιλανθρωπία

beneficenza

φιλανθρωπία

慈善団体

φιλανθρωπία

자선

φιλανθρωπία

liefdadigheidsinstelling

φιλανθρωπία

veldedighet

φιλανθρωπία

instytucja dobroczynna

φιλανθρωπία

caridade

φιλανθρωπία

välgörenhet

φιλανθρωπία

การกุศล

φιλανθρωπία

yardım derneği

φιλανθρωπία

tổ chức từ thiện

φιλανθρωπία

慈善机构
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close