φιλοτεχνία

Μεταφράσεις

φιλοτεχνία

diligence, skill
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close