φιλόλογος

Μεταφράσεις

φιλόλογος

philologue (fi'loloɣos)
ουσιαστικό αρσενικό-θηλυκό
που έχει κάνει σπουδές φιλολογίας
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close