φιλόσοφος

Μεταφράσεις

φιλόσοφος

Philosoph, Philosophinphilosopherfilósofa, filósofophilosophe, penseurfilosoof철학자filósofo哲學家الفيلسوفфилософ哲学者filosofoфилософ哲学家filozoffilosofהפילוסוף (fi'losofos)
ουσιαστικό αρσενικό
που δημιουργεί φιλοσοφική θεωρία
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close