φιλόστοργος

(προωθήθηκε από φιλόστοργη)
Μεταφράσεις

φιλόστοργος

(fi'lostorɣos) αρσενικό

φιλόστοργη

(fi'lostorʝi) θηλυκό

φιλόστοργο

(fi'lostorɣo) ουδέτερο
επίθετο
στοργικός φιλόστοργος πατέρας
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close