φιλόφρων

Μεταφράσεις

φιλόφρων

amiable
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close