φλέβα

Μεταφράσεις

φλέβα

Ader, Veneveinvenalaskimo, verisuoniveinevenaaderdamarveiaвенаوَرِيدžílablodårevena静脈정맥blodåreżyłavenเส้นโลหิตดำhuyết quản静脉靜脈венаוריד ('fleva)
ουσιαστικό θηλυκό
1. ανατομία αγγείο που μεταφέρει το αίμα στην καρδιά Αίμα τρέχει στις φλέβες μας.
2. μεταφορικά πλούσια πηγή φλέβα χρυσού φλέβα χαλκού
3. μεταφορικά ταλέντο έχω καλλιτεχνική φλέβα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close