φλέγμα

Μεταφράσεις

φλέγμα

mucus, phlegm, spittle
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close