φλας

Μεταφράσεις

φλας

clignotantflash, indicator플래시flashفلاشFlashflashFlashflashFlash (flas)
ουσιαστικό ουδέτερο άκλητο (ουσιαστικό – επίθετο)
1. τεχνητό φως κατά τη λήψη φωτογραφίας το φλας φωτογραφικής μηχανής
2. φως αυτοκινήτου που αναβοσβήνει τα φλας του αυτοκινήτου
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close