φλεγματικός

Μεταφράσεις

φλεγματικός

phlegmatic, imperturbable

φλεγματικός

imperturbable, phlegmatique
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close