φλεγμονώδης

Μεταφράσεις

φλεγμονώδης

inflammatoire

φλεγμονώδης

воспалительный
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close