φλεγόμενος

Μεταφράσεις

φλεγόμενος

ablaze, afire, aflame
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close