φλοιός

Μεταφράσεις

φλοιός

bark, skin, crust, hull (fli'os)
ουσιαστικό αρσενικό
στρώμα ο φλοιός των δέντρων
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close