φλου

Μεταφράσεις

φλου

blur模糊เบลอflou흐림ぼかし模糊 (flu)
επίθετο άκλητο (ουσιαστικό – επίθετο)
ασαφής μια φλου εικόνα Η κατάσταση είναι φλου.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close