φλυαρώ

Μεταφράσεις

φλυαρώ

babble, chatter, tattle, yatterbavarderワッフルwaffleWaffle와플 (flia'ro)
ρήμα αμετάβατο (ρήμα)
μιλάω πολύ Φλυαρεί στην τάξη.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close