φοίτηση

Μεταφράσεις

φοίτηση

asistenciaנוכחותfréquentationattendanceالحضور出席出席출석 ('fitisi)
ουσιαστικό θηλυκό
οι σπουδές η υποχρεωτική φοίτηση
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close