φοβητσιάρης

(προωθήθηκε από φοβητσιάρα)
Μεταφράσεις

φοβητσιάρης

(fovi'tçaris) αρσενικό

φοβητσιάρα

(fovi'tçara) θηλυκό

φοβητσιάρικο

(fovi'tçariko) ουδέτερο
επίθετο
δειλός
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close