φοβιτσιάρης

Μεταφράσεις

φοβιτσιάρης

coward

φοβιτσιάρης

peureux, pétochard, couard
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close