φοιτητικός

(προωθήθηκε από φοιτητική)
Μεταφράσεις

φοιτητικός

(fititi'kos) αρσενικό

φοιτητική

(fititi'ci) θηλυκό

φοιτητικό

studentstudenteestudanteסטודנטстудент学生studentopiskelijaстудентStudent學生Studentestudianteétudiantstuderendestudent학생طالب学生 (fititi'ko) ουδέτερο
επίθετο
σχετικός με φοιτητή η φοιτητική ζωή η φοιτητική ταυτότητα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close