φονικός

Μεταφράσεις

φονικός

lethal, murderous
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close