φορολογία

Μεταφράσεις

φορολογία

taxationbeskattningfiscalitéfiscalidadbeskatningналогообложениеданъчно облаганеverotus課税الضرائب (forolo'ʝia)
ουσιαστικό θηλυκό
η είσπραξη φόρων
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close