φορολογούμενος

Μεταφράσεις

φορολογούμενος

taxpayer, tax payer

φορολογούμενος

دَافِعُ الضَرَائِب

φορολογούμενος

daňový poplatník

φορολογούμενος

skatteyder

φορολογούμενος

Steuerzahler

φορολογούμενος

contribuyente

φορολογούμενος

veronmaksaja

φορολογούμενος

contribuable

φορολογούμενος

porezni obveznik

φορολογούμενος

contribuente

φορολογούμενος

納税者

φορολογούμενος

납세자

φορολογούμενος

belastingbetaler

φορολογούμενος

skattebetaler

φορολογούμενος

podatnik

φορολογούμενος

contribuinte

φορολογούμενος

налогоплательщик

φορολογούμενος

skattebetalare

φορολογούμενος

ผู้เสียภาษี

φορολογούμενος

vergi yükümlüsü

φορολογούμενος

người đóng thuế

φορολογούμενος

纳税人
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close