φορολογώ

Μεταφράσεις

φορολογώ

imposer, taxertaxartax (forolo'ɣo)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
επιβάλλω φόρους
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close