φορτηγίδα

Μεταφράσεις

φορτηγίδα

člun

φορτηγίδα

pram

φορτηγίδα

Schleppkahn

φορτηγίδα

barge

φορτηγίδα

barcaza

φορτηγίδα

proomu

φορτηγίδα

péniche

φορτηγίδα

barka

φορτηγίδα

chiatta

φορτηγίδα

バージ

φορτηγίδα

바지선

φορτηγίδα

binnenschip

φορτηγίδα

lekter

φορτηγίδα

barka

φορτηγίδα

barcaça, batelão

φορτηγίδα

баржа

φορτηγίδα

pråm

φορτηγίδα

เรือบรรทุก เรือที่ใช้ในพิธี

φορτηγίδα

mavna

φορτηγίδα

sà lan

φορτηγίδα

驳船
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close