φορώ

Μεταφράσεις

φορώ

wear, put on

φορώ

mettre, porter

φορώ

nosit

φορώ

have på

φορώ

tragen

φορώ

pitää yllään

φορώ

nositi

φορώ

indossare

φορώ

身に着けている

φορώ

(옷을) 입다

φορώ

dragen

φορώ

ha på (seg)

φορώ

nosić

φορώ

vestir

φορώ

носить

φορώ

ha på sig

φορώ

สวมใส่

φορώ

giymek

φορώ

mặc

φορώ

穿
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close