φουγάρο

Μεταφράσεις

φουγάρο

funnel (fu'ɣaro)
ουσιαστικό ουδέτερο
καπνοδόχος
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close