φουκαράς

Μεταφράσεις

φουκαράς

pauvre homme
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close