φουρκίζω

Μεταφράσεις

φουρκίζω

يُغِيطُ

φουρκίζω

rozčílit

φουρκίζω

drille

φουρκίζω

ärgern

φουρκίζω

spite

φουρκίζω

fastidiar

φουρκίζω

olla ilkeä

φουρκίζω

blesser

φουρκίζω

pakostiti

φουρκίζω

fare dispetto a

φουρκίζω

意地悪をする

φουρκίζω

괴롭히다

φουρκίζω

treiteren

φουρκίζω

plage

φουρκίζω

contrariar

φουρκίζω

досаждать

φουρκίζω

reta

φουρκίζω

กลั่นแกล้ง

φουρκίζω

kin gütmek

φουρκίζω

chọc tức

φουρκίζω

激怒
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close