φουρτούνα

Μεταφράσεις

φουρτούνα

tempête, oragetormenta暴风雨Tempest暴風雨סערהTempest (fur'tuna)
ουσιαστικό θηλυκό
η τρικυμία
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close