φούρκα

Μεταφράσεις

φούρκα

anger, gallows
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close