φούρναρης

Μεταφράσεις

φούρναρης

('furnaris) αρσενικό

φουρνάρισσα

bakerboulanger (fur'narisa) θηλυκό
ουσιαστικό
αυτός που έχει φούρνο και φτιάχνει ψωμί
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close