φράκτης

Μεταφράσεις

φράκτης

hedge, fence

φράκτης

سِياج

φράκτης

plot

φράκτης

hegn

φράκτης

Zaun

φράκτης

valla

φράκτης

aita

φράκτης

palissade

φράκτης

ograda

φράκτης

staccionata

φράκτης

φράκτης

울타리

φράκτης

hek

φράκτης

gjerde

φράκτης

ogrodzenie

φράκτης

cerca

φράκτης

забор

φράκτης

staket

φράκτης

รั้ว

φράκτης

çit

φράκτης

hàng rào

φράκτης

栅栏
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close