φράση

Μεταφράσεις

φράση

phrase, proposition, expressionphraseuitspraak, uitdrukkingعِبَارَةٌfrázefrasekurzer Satzfraselauseen osaizrazfrase慣用句문구uttrykkwyrażeniefraseфразаfrasวลีsözcük grubucụm từ短语 ('frasi)
ουσιαστικό θηλυκό
γραμματική μέρος πρότασης με αυτόνομη συντακτική δομή oνοματική φράση
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close