φραμπαλάς

Μεταφράσεις

φραμπαλάς

frill, furbelow

φραμπαλάς

falbala
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close