φρενάρισμα

Μεταφράσεις

φρενάρισμα

brakingfreinage (fre'narizma)
ουσιαστικό ουδέτερο
το να φρενάρω
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close