φρικιώ

Μεταφράσεις

φρικιώ

shudder

φρικιώ

дрожать
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close