φριχτός

Μεταφράσεις

φριχτός

horrible, ghastly, grim

φριχτός

affreux
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close