φρονιμάδα

Μεταφράσεις

φρονιμάδα

decency, virtue
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close